Slimme scootmobiel

Inzage in scootmobiel gebruik, accucapaciteit en gebruik, onderhoudsbehoefte en reparaties.

De slimme scootmobiel had als doelstelling het gebruik van hulpmiddelen te optimaliseren en kwantificeren door middel van een technologie waarmee scootmobielen vanaf een afstand gemonitord kunnen worden. Door gebruik te maken van een bestaande IoT gebaseerde oplossing, is het mogelijk geworden om alle relevante data over het gebruik en de technische staat van de scootmobiel overzichtelijk in kaart te brengen. Data uit de scootmobiel worden met regelmatige tijdsafstanden uitgelezen en via het LTE-M netwerk van KPN naar een platform gestuurd.

Door interpretatie van de ontvangen data met behulp van algoritmen, kan op afstand worden bepaald welke storing aan het product is ontstaan en welke directe actie ondernomen dient te worden. De data geven onder andere een gedetailleerd inzicht in de gezondheidstoestand van de accu’s. Zo kan men eenvoudig vaststellen of er tijdig wordt geladen, accu’s binnen afzienbare tijd vervangen worden, of dat de geleverde accucapaciteit voldoende is voor de gebruiksbehoefte van scootmobiel berijder. Daarnaast zijn er o.a. mogelijkheden als het zien van de laatste locatie, delen van de locatie wanneer de scootmobiel berijder een noodsignaal verstuurt via de app, of een overzicht van de gereden afstanden per dag, week, maand of jaar. Ook de gebruiksfrequentie kan met behulp van de data bepaald worden.

Voor de eigenaar van de scootmobielen (wederverkopers van hulpmiddelen) werd een overzichtelijk platform ontwikkeld waarop alle scootmobielen weergegeven worden. De wederverkoper heeft hier inzicht in de status van iedere scootmobiel, en kan door dit inzicht tijdig ingrijpen met een noodzakelijke reparatie of onderhoud. Op deze manier wordt het verlenen van service kinderlijk eenvoudig en kan de vlooteigenaar de totale levenscyclus kosten aanmerkelijk verlagen. Tegelijkertijd helpt inzicht door data, tijdig onderhoud en het voorkomen van onnodige reparaties de levensduur van de scootmobielen verlengen.

Dit project is gerealiseerd met ConneqTech (Nederland) en DOMO Health (Zwitserland).

DOMO Health
Conneqtech - Connecting Mobility

De slimme scooter is intellectueel eigendom van Invacare International GmbH en wordt door Invacare aangeboden als “Zeta”.
Zeta is een geregistreerd handelsmerk van Invacare International GmbH.

Bekijk een ander project:

Ambitie. Passie. Resultaat.

Wanneer je kiest voor de diensten van White Spot, dan kan je erop rekenen dat de samenwerking ingevuld wordt met de ambitie om jouw verwachtingen te overtreffen, de passie om jouw opdracht met veel energie aan te gaan en samen tot een klinkend resultaat te komen.

Neem contact op
Mark Monteiro - White Spot Consultancy - Consultancy healthcare bedrijven