INVAHOME

Een strategie voor de optimalisering van zorgverlening thuis

Bij mijn laatste werkgever heb ik als Head of New Business Development EMEA een nieuwe strategie voor de thuiszorg ontwikkeld. Deze strategie is ontwikkeld voor de bevordering en optimalisering van thuiszorg voor de ouder wordende mens. De strategie is gebaseerd op twee trends:

  • De thuiszorgmarkt is het snelst groeiende segment;
  • De noodzaak langer thuis te blijven wonen en de wens van de oudere om langer thuis te wonen.

De noodzaak dat de ouder wordende persoon langer zelfstandig thuis zal moeten wonen wordt veroorzaakt door een tekort aan verplegend personeel, minder budget en capaciteit in zorginstellingen, en stijgende kosten in de zorg. De strategie voorziet in oplossingen die de zorgkosten kunnen drukken door o.a. preventie en toepassing van technologie. Daarnaast beschrijft de strategie hoe een zorgverlener, een producent of een wederverkoper van hulpmiddelen al vroegtijdig een rol kan gaan spelen in de zorgbehoefte van de cliënt. Die rol kan uitgroeien naar een begeleidende rol gedurende het leven van de ouder wordende cliënt.

Om het langer zelfstandig thuis wonen te faciliteren, zijn een aantal oplossingen ontwikkeld. De eerste oplossing werd gevonden in toepassing van IoT gebaseerde applicaties die een deel van de zorgtaken kan overnemen. De tweede oplossing werd gevonden in producten die puur voor thuiszorg worden ontwikkeld met een design welke in de huiselijke omgeving past. Hiermee wordt gewaarborgd dat de woonomgeving een huiselijke woonomgeving blijft, en de woonomgeving niet deels tot ziekenhuis wordt getransformeerd door de inzet van hulpmiddelen. Voorbeelden van deze producten zijn een innovatieve tillift, Lyte, en het concept ter vervanging van de klassieke toiletstoel, de “3-in-1 toiletoplossing”.

Bij de opbouw van de strategie wordt uitgegaan van een andere segmentatie van de klanten. Deze segmentatie is het resultaat van een uitgebreid onderzoek onder cliënten die thuiszorg ontvangen. Hierbij wordt niet sec naar de zorgbehoefte gekeken, maar vooral naar het inspelend vermogen van de persoon. Hoe staat de cliënt tegenover de groeiende mate van zorgbehoefte en afhankelijkheid, en hoe gaat hij om met de voorbereiding op het ouder worden? Dit heeft uiteindelijk geleid tot de vijf zuilen waarop de strategie is gebouwd, een gedegen roadmap en de basis van een nieuw ecosysteem.

De strategie werd gesponsord en geaccordeerd door Ralf Ledda, voormalig SVP & General Manager Invacare International GmbH, en ontwikkeld in samenwerking met Orange Hills GmbH.

De producten werden via Sprints volgens de Business Design methode als concept met “minimal viable product” geboren. De ontwikkeling van de definitieve producten werd met de eigen ontwikkelingsafdeling en UpDesign Studio als UX-partner en designpartner uitgevoerd.

Invacare logo
Orange Hills
Up Design
INVAHOME

INVAHOME is een geregistreerd handelsmerk van Invacare International GmbH.
De strategie en al haar componenten zijn intellectueel eigendomsrecht van Invacare International GmbH.

Testimonial

Bekijk een ander project:

Ambitie. Passie. Resultaat.

Wanneer je kiest voor de diensten van White Spot, dan kan je erop rekenen dat de samenwerking ingevuld wordt met de ambitie om jouw verwachtingen te overtreffen, de passie om jouw opdracht met veel energie aan te gaan en samen tot een klinkend resultaat te komen.

Neem contact op
Mark Monteiro - White Spot Consultancy - Consultancy healthcare bedrijven