In het huidige bedrijfsleven worden we dagelijks geconfronteerd met verandering, opeenvolging van technologieën en tools, en lijkt het alsof we alleen maar bezig zijn met ‘het bijhouden van’ in plaats van het maken van plannen, de uitvoer van de plannen en het ‘vóór’ zijn. Vóór op de markt, vóór op de concurrentie en het behouden van de vóórkeur van de klanten. Het is de taak van het management, het leiderschap van de organisatie, om de focus te houden, de richting te blijven bepalen en volgen, en de motivatie en het werkplezier hoog te houden. Wanneer er geen lijn is, geen duidelijke en realistische doelen zijn gecommuniceerd, en geen informatie en duidelijke (correctieve) acties worden gedeeld, dan kan het snel de verkeerde richting opgaan met je bedrijf.

Vanuit mijn eigen ervaring in diverse managementposities binnen de corporate wereld weet ik hoe de dagelijkse agenda je als manager opslokt. Je bent blij als je één of twee geplande taken volledig kan afwerken tussen de vele e-mails en meetings door. Daarnaast heb je ook nog de verantwoording over een team, een bedrijf of een hele organisatie met meerdere vestigingen. Je vergeet te communiceren, de focus op de gestelde doelen te houden en je reageert niet tijdig en accuraat om weer op koers te komen.

Door de groei van een organisatie worden taken meer en meer verdeeld, afdelingen gecreëerd die door managers worden geleid en sta je als leider vaak voor de taak allen te motiveren en uit te dagen. Jij concentreert je vooral op de strategie en de grote lijnen maar je voelt je niet meer de ondernemer die je was toen je het bedrijf binnen kwam en een eigen team ging leiden, of de persoon die het bedrijf heeft opgericht en groot gemaakt. Je hebt nu te maken met verschillende mensen met een eigen karakter, verloop van personeel, wisselende klantervaringen en diversiteit in je bedrijf.

Het is jouw taak, en die van het management team, om de lijn in het bedrijf te houden en de koers te bepalen. Niet alleen zakelijk, maar vooral interpersoonlijk want je wilt de bekende ‘neuzen’ in dezelfde richting hebben. Daarvoor is begrip, afstemming en overeenstemming nodig in het management team en daarna in de rest van de organisatie. Geen makkelijke taak voor jou/ jullie als leider(s). Het is soms saai en onoverzichtelijk, taai en belastend en dan zie dat doelstellingen niet worden gehaald. Waar ligt dat aan? Je hebt te maken met mensen, mensen met hun beperkingen en daarmee dus ook je eigen beperkingen.

Ik heb tijd nodig gehad om mijn eigen beperkingen te accepteren en daarbij regelmatig fouten gemaakt die ik herhaaldelijk maakte. Geen fijne les maar wel een harde, wijze les. Zeker wanneer je leert van je eigen fouten en leert inzien dat je niet alles kunt en hoeft te kunnen. De kracht van ‘TEAM’ is daartoe de sleutel. Het team met haar verschillende karakters, ambities, competenties en energie. Wanneer je deze ingrediënten leert kennen van ieder teamlid, dan kan je daarmee spelen en ga je ontdekken hoe deze ingezet kunnen worden en waar het verbeterpotentieel ligt. Maar voordat je dit ontdekt is het eerst belangrijk te analyseren waar de kern van het probleem ligt. Wanneer je de kern duidelijk hebt, dan kan je gaan kijken naar mogelijke oplossingen en acties, bepalen aan welke knoppen je gaat draaien en beginnen met de implementatie van het verbeterplan. Dat alles met een eenvoudig plan dat vier fases doorloopt:

  1. PLAN: het ontdekken van WAT jouw organisatie remt, WAT de kern is aan WELKE knoppen er gedraaid kan worden en welke KPI’s het criterium voor het beoogde succes zijn.
  2. DO: het uitrollen van je plan HOE je je organisatie weer vlot trekt en WANNEER je WELKE parameters je hierbij gaat veranderen om het verbeterpotentieel MAXIMAAL te benutten.
  3. CORRECT: evaluatie van het resultaat van de geplande maatregelen. Zijn deze GOED en VOLLEDIG uitgevoerd en hebben deze het gewenste RESULTAAT gebracht? Zo niet, dan worden CORRECTIEVE MAATREGELEN getroffen om alsnog het beoogde resultaat te behalen.
  4. ACT: uitvoer van de correctieve maatregelen en evaluatie van het EFFECT. Blijkt dat toch niet het gehele gewenste resultaat behaald werd, dan vangt de cyclus van vooraf aan. Mogelijk is er een onontdekte bijzaak of een als niet belangrijk gedefinieerd punt buiten beschouwing gelaten. 
Mark Monteiro - White Spot Consultancy - Healthcare en IOT oplossingen

Wil je eens sparren om te ontdekken hoe ik je kan helpt? Neem dan vrijblijvend contact met mij op:

Neem contact op

Bekijk gerealiseerde projecten:

Ambitie. Passie. Resultaat.

Wanneer je kiest voor de diensten van White Spot, dan kan je erop rekenen dat de samenwerking ingevuld wordt met de ambitie om jouw verwachtingen te overtreffen, de passie om jouw opdracht met veel energie aan te gaan en samen tot een klinkend resultaat te komen.

Neem contact op
Mark Monteiro - White Spot Consultancy - Consultancy healthcare bedrijven