De Business Design methode is gericht op het snel inzicht krijgen of een nieuwe propositie kans van slagen heeft in de markt wanneer er veel onzekerheden zijn bij de introductie van iets nieuws. De methode is ook te gebruiken als middel om een bestaande propositie aan te scherpen naar een unieke propositie met meer waarde en herkenbare voordelen.

Business Design is een “end-to-end” innovatieproces en wordt verdeeld in verschillende fases:

 • Opzet: hier vindt de bespreking met de sponsor plaats, wordt de te onderzoeken propositie gedeeld, het team samengesteld en getraind.
 • Ontdekken: delen van de doelstelling met het team, onderzoek naar klanten en markt, definiëren van de concurrentie en haar (gelijkwaardige) aanbod, wekelijkse status update met sponsor.
 • Ontwerpen: hoe ziet de propositie eruit, welke verdienmodel wordt gebruikt/ ontwikkeld, visualiseren van de propositie (met prototype, documenten, etc.), sneak preview met de sponsor.
 • Validatie: testen van de propositie met echte klanten, evalueren welke vragen onbeantwoord zijn gebleven of nieuw zijn opgekomen, hypothese(s) valideren, definiëren van het minimale aanbod, review van de propositie, voorbereiden voor de beslissing (‘D-Day’)
 • Beslissing: Presentatie van de propositie en de resultaten uit de verschillende fases en contacten met klanten, de aanbeveling van het team naar de sponsor en management. De beslissing ligt uiteindelijk bij het management team (of het innovatie team) en kan drieledig zijn:
  • Stop: uit de Sprint is gebleken dat de nieuw bedachte propositie niet goed genoeg is om verder te volgen aangezien het een verspilling van tijd en geld zou zijn.
  • Heroverwegen: 2-3 weken meer tijd besteden aan de zaken die geen duidelijk uitsluitsel geven en daarmee geen goede basis voor een definitieve beslissing vanuit het management zijn. Er zijn genoeg inzichten opgedaan die inzicht geven in hoe de propositie aangepast kan worden.
  • Go: de propositie is bewezen goed en gewild door zowel klanten en markt. Er kan een begin gemaakt worden met verdere ontwikkeling en investering in het op te zetten project.

Afhankelijk van het doel duurt het proces, Sprint genaamd, zes (‘aanscherpen’) of tien (‘nieuwe propositie’) weken.

Business Design - Consultancy

Ben je geïnteresseerd in Business Design? Neem dan contact met mij op:

Neem contact op

Ambitie. Passie. Resultaat.

Wanneer je kiest voor de diensten van White Spot, dan kan je erop rekenen dat de samenwerking ingevuld wordt met de ambitie om jouw verwachtingen te overtreffen, de passie om jouw opdracht met veel energie aan te gaan en samen tot een klinkend resultaat te komen.

Neem contact op
Mark Monteiro - White Spot Consultancy - Consultancy healthcare bedrijven