De Business Designmethode is gericht op innovatie en biedt een snelle manier van werken wanneer je geconfronteerd wordt met vele onzekerheden bij de ontwikkeling van iets nieuws. Of het nu gaat om een service, een product of het betreden van een nieuwe markt, deze business designmethode helpt je gestructureerd door het innovatieproces te navigeren. Business design is een “end-to-end” innovatieproces en wordt onderverdeeld in verschillende fases.

De implementatie van deze methode vraagt 100% commitment van managementteam tot de laatste schakel in de klantenservice. In andere woorden: de gehele organisatie wordt betrokken en alle cruciale functies worden getraind in de toepassing van de methode.

De implementatie binnen de organisatie wordt opgedeeld in 15 fases en loopt gedurende 1 jaar:

 1. Analyse van de stand van zaken vandaag
 2. Pilot sprints
 3. Ontwikkeling van het toekomstbeeld (Picture of the Future)
 4. Vastleggen van doelstellingen ➡️ OKRs (Objectives & Key Results)
 5. Vastleggen van nieuwe ideeën en project portfolio’s voor de komende kwartalen
 6. Opzetten van het interne innovatie managementsysteem – deel I
 7. Implementatie en herstructurering
 8. Activatie en Sprints: Fase I
 9. Evaluatie
 10. Activatie en Sprints: Fase II
 11. Evaluatie
 12. Revisie en opzet van het innovatie managementsysteem – deel II
 13. Brede implementatie en herstructurering
 14. Plannen van regelmatige review besprekingen
 15. Doorgaande afstemming met management en stakeholders

Het proces in schema voorgesteld:

Business Design schema

Naast deze voorstelling van het proces behoeft de business designmethode een diepere en bredere uitleg van het Sprint proces, de rollen van de teamleden en de samenhang met de algehele business designmethode.

Onderstaand vind je een uitgebreider overzicht van de hoofdfases en de tijdsduur per stap.

Fase Activiteiten Duur
Analyse
 • Doorlichten van de afgelopen, huidige en toekomstige projecten
 • Onderzoeken en vastleggen van de sterktes van de organisatie
 • Concurrentie aanbod, performance en markttrends
 • Bestaande technologie die toegepast kan worden in innovatieprojecten
3 weken
Pilot Sprints Typische business designprojecten met lage complexiteit. Hiervoor zijn twee redenen:

 1. Boeken van eenvoudige winst om de organisatie te verrassen met snelle, tastbare resultaten
 2. Ondervinden waar het breekpunt ligt ten aanzien van de grenzen van de comfortzone van de organisatie
10 weken
Toekomstbeeld Serie van workshops met het management en geselecteerde medewerkers (of input vanuit eerdere strategische initiatieven) 6 weken
Opzet innovatie managementsysteem Vastleggen van de organisatie setup voor innovatieactiviteiten incl. processen, tools en methode. Het complete systeem wordt gedocumenteerd in een playbook. 6 weken
Implementatie en herstructurering Doorgaande aanpassing van de organisatie om het innovatiemanagementsysteem te implementeren 5 maanden
Sprints Opvolgende fases van Business Design sprints 10 weken per fase
Evaluatie Vaststellen van de implicaties voor opzet van het innovatiemanagementsysteem gebaseerd op de bevindingen vanuit de projecten 2 weken per project
Communicatie en stakeholder management
 • Roadshows
 • Regelmatige managementbijeenkomsten om verwachtingen en voortgang af te stemmen
Continu proces

Als alternatief voor de algehele implementatie is het mogelijk om een geïsoleerde Sprinttraining te ondergaan. Dit zal de organisatie echter beperken in de toepassing en het gebruik van de business designmethode. Het blijft daarmee wel een krachtig tool om snel inzicht te krijgen of een nieuw product, een nieuwe dienst of een nieuw verdienmodel kans van slagen heeft. Daarbij wordt ook snel inzicht verkregen in de consequenties en de kosten.

In het kort is het Sprintproces een afgebakende periode van 6 of 10 weken afhankelijke van het onderwerp. Voor een verbetering van een bestaand proces, product of dienst zijn 6 weken voldoende. Voor een innovatie worden 10 weken uitgetrokken.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op:

Neem contact op

Ambitie. Passie. Resultaat.

Wanneer je kiest voor de diensten van White Spot, dan kan je erop rekenen dat de samenwerking ingevuld wordt met de ambitie om jouw verwachtingen te overtreffen, de passie om jouw opdracht met veel energie aan te gaan en samen tot een klinkend resultaat te komen.

Neem contact op
Mark Monteiro - White Spot Consultancy - Consultancy healthcare bedrijven